นโยบายภาษี ความอยู่รอด และอนาคตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษไทย

ปี1989-02
ผู้เขียนเรืองเดช ศรีวรรธนะ, จีรพรรณ ชีวานนท์