แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

ปี1994-03
ผู้เขียนพิเชษ ดุรงคเวโรจน์, ชาตรี ศรีไพพรรณ, สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ, อนุภาพ ถิรลาภ, ปราโมทย์ โชติกสถิตย์, วังสุภา เพ็ญรัตน์

ดาวน์โหลดรายงานการวิจัย ที่นี่