ต้นทุนและประโยชน์จากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

ปี2004-02
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช