สถานีทีดีอาร์ไอ: อนาคตระบบสาธารณสุขไทย กับ อัมมาร สยามวาลา

วันที่2013-03-29
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

สถานีทีดีอาร์ไอจะชวนท่านผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับนักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอ ดร. อัมมาร สยามวาลา ถึงอนาคตระบบสาธารณสุขไทยใน 2 ประเด็นใหญ่คือ

1) Medical hub หรือการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชีย และ

2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งกำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้