สถานีทีดีอาร์ไอ: Challenges of Economic Reform in Myanmar

วันที่2013-03-01
รายการTDRI Channel

งานเสวนาสาธารณะ “Challenges of Economic Reform in Myanmar” นำเสนอโดย
Mr Toshihiro Kudo, Institute of Developing Economies, JETRO
Mr Koji Kubo, Institute of Developing Economies, JETRO

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานเสวนาได้ ที่นี่