สถานีทีดีอาร์ไอ: เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กับ ยศ วัชระคุปต์

วันที่2013-03-06
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

ในปัจจุบัน สังคมไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในคนไทยทุกๆ 10 คน จะมีผู้สูงอายุหรือคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ 1 คน และสัดส่วนผู้สูงอายุนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปี คนไทยทุกๆ 4 คนนั้น จะมีผู้สูงอายุอยู่ 1 คน ประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมรับมือกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยัง

รายการสถานีทีดีอาร์ไอ จะชวนท่านผู้ชมมาร่วมพูดคุยถึงประเด็นสำคัญนี้ กับ คุณยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโสจากทีดีอาร์ไอ ซึ่งคุณยศได้ทำการศึกษาถึงชุดสวัสดิการ งบประมาณที่ใช้เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนุบสนุนจากสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ