การกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ: การกำกับดูแลเนื้อหาโดยรัฐ การกำกับดูแลตนเอง และสื่อภาคประชาชน”)

ปี2004-03
ผู้เขียนพิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, นิธิมา คณานิธินันท์