เสวนาสาธารณะ: ร่างพ.ร.บ.กู้เงิน: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง โปร่งใส และเป็นประชาธิปไตย

วันที่2013-04-29
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

สถานีทีดีอาร์ไอ: พบกับงานเสวนาสาธารณะตอนร่างพ.ร.บ.กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง โปร่งใส และเป็นประชาธิปไตย

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น.
ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ

ผู้นำเสนอ

ดร. สมชัย จิตสุชน                ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ

ดร. สุเมธ องกิตติกุล             นักวิชาการทีดีอาร์ไอ

ผู้วิจารณ์

ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ       ประธานกรรมการบริษัท มาเก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2