กรุงเทพธุรกิจTV: ทวงคืนปตท.ให้ประชาชน ใครได้รับประโยชน์ ตอน 1 กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่2013-04-10
รายการกรุงเทพธุรกิจTV

ตอนที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2556