การศึกษาเรื่องคนกับป่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านกรณีศึกษา

ปี2001-06
ผู้เขียนอุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์