กรณีศึกษาการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปี2003
ผู้เขียนวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี