การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม

ปี2003-03
ผู้เขียนนิตยา สุนทรสิริพงศ์, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์