รายงานวิจัยเล่มที่ 2 : สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ปี2002-11
ผู้เขียนอัญชนา ณ ระนอง, วิโรจน์ ณ ระนอง, นิภา ศรีอนันต์