โครงสร้างตลาดและการกำกับดูแลหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย (โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ: โครงสร้างของระบบสื่อและการกำกับดูแลสื่อด้านโครงสร้าง”)

ปี2004-01
ผู้เขียนนวลน้อย ตรีรัตน์, ธานี ชัยวัฒน์