โครงสร้างตลาดและการกำกับดูแลหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

ปี2004-01
ผู้เขียนนวลน้อย ตรีรัตน์, ธานี ชัยวัฒน์