ผลกระทบของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อการศึกษาต่อของเยาวชนไทย

ปี2006-11
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง, อรรถกฤต เล็กศิวิไล