ตีแตกประเด็นโลก: รถไฟความเร็วสูง กับ ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

วันที่2013-04-02
รายการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ช่วง "ตีแตกประเด็นโลก"

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ช่วง “ตีแตกประเด็นโลก” ออกอากาศวันที่ 2 เมษายน 2556