คม ชัด ลึก: กู้ 2 ล้านล้าน…”บาด” ไทย (2) กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2013-03-29
รายการคม ชัด ลึก

ออกอากาศ วันที่ 29 มีนาคม 2556