ภาพรวมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย

ปี1991-04
ผู้เขียนดวงใจ อินทรประวิช, สรยุทธ มีนะพันธ์, ขวัญชัย ลีเผ่าพันธ์