คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

ปี1992
ผู้เขียนเกริกพงษ์ ชาญประทีป, อมรวรรณ เรศานนท์, สุรชัย ชยวัฒนกิจจา, Paul Hastings, อมรวรรณ เรศานนท์, ปราโมทย์ เชาว์ชัยพร, มัณฑนา สุอรุณ, ธีรพล จำปาเพชร