การค้า VS ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแกตต์ถึงองค์กรการค้าโลก

ปี1997-01
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, พิศมัย ภูริสินสิทธิ์ เอี่ยมสกุลรัตน์