ปัญหาการจัดการและความขัดแย้งเรื่องน้ำ การสำรวจพรมแดนแห่งความรู้

ปี1995-12
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา