เสวนาสาธารณะ: กรณีศึกษาภายใต้โครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น”

วันที่2013-05-15
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

คลิปวีดีโอนำเสนอกรณีศึกษาภายใต้โครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น”

โดย  อิสร์กุล  อุณหเกตุ  นักวิจัย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ส่วนหนึ่งของงานเสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ลงทุนอย่างไรให้โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ: นโยบายของรัฐและบทบาทของประชาสังคม”

ภายใต้โครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น”

จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ไฟล์ประกอบการบรรยาย Icon_PDF