ร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้าน เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมของประเทศ กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2013-05-09
รายการเวทีความคิด