การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจระยะสั้น

ปี1998-09
ผู้เขียนภาณุพงศ์ นิธิประภา, ทวีวรรณ สิทธิเดช, จิราภา อินธิแสง