การจัดทำการสำรวจข้อมูลภาวะธุรกิจ

ปี1998-09
ผู้เขียนปกรณ์ วิชยานนท์, ยศ วัชระคุปต์