ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ปี1997-09
ผู้เขียนอภิชาติ ขาวสอาด, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, Arnel B. Rala, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, สมเกียรติ เรืองจันทร์