สถานีทีดีอาร์ไอ: เอ็กซ์เรย์รายละเอียดโครงการสองล้านล้านบาท กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2013-05-10
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

คงปฏิเสธไปไม่ได้ว่าโครงการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย

รายการสถานทีดีอาร์ไอจะชวยทุกท่านร่วมพูดคุยกับ ดร. สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการอาวุโส ถึงรายละเอียดโครงการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท