tdri logo
2 พฤษภาคม 2013
Read in Minutes

Views

TDRI หวั่นต่างด้าวแย่งงานบริการ

ทีดีอาร์ไอหวั่นแรงงานภาคบริการโดนแย่งอาชีพ หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 คาดอีก 5 ปีไทยยังขาดแคลนแรงงาน

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับแรงงานไทยหลังจากที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 คือ แรงงานในภาคบริการ 32 อาชีพ ที่จะได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร รีสอร์ต เนื่องจากมีข้อตกลงในกลุ่มว่าสามารถใช้คนที่มีมาตรฐานไม่สูงมาก ทำให้เกิดการไหลของแรงงานเข้ามาแย่งอาชีพ

“ต้องยอมรับภาคบริการเป็นตลาดแรงงานที่มีคุณสมบัติหลากหลายของวุฒิการศึกษา หากมองให้เป็นโอกาส ควรให้ภาคบริการช่วยดูดซับแรงงานปริญญาตรีที่มีการผลิตล้นเกินความต้องการอยู่ในขณะนี้และว่างงานสะสมทุกปีเข้ามาทำในภาคบริการให้มากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการสร้างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ได้แรงงานต่างด้าวที่มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานแรงงานไทย ไม่เข้ามาแย่งแรงงานไทย โดยกำหนดให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม” นายยงยุทธกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเชิงปริมาณ ดังนั้น จึงต้องมียุทธศาสตร์ทั้งการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน คือ 1.นำเทคโนโลยีบางส่วนมาใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ดึงคนวัยทำงานออกมาทำงานเร็วขึ้น และนำเข้าวัยทำงานมาเติม แต่ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้อง และล้างคนเก่าที่ผิดกฎหมายให้หมดไป โดยมีจำนวนหรือโควตาที่ชัดเจน


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ในชื่อ TDRIหวั่นต่างด้าวแย่งงานบริการ

นักวิจัย

ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ