การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานสู่ภาวะขาดแคลนแรงงาน

ปี1992-12
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, ปัทมาวดี ซูซูกิ