การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภาคอีสาน (ในช่วง 1950-1990)

ปี1993-12
ผู้เขียนวิยุทธ์ จำรัสพันธุ์