กลุ่มเศรษฐกิจของชาวบ้าน: ความสำเร็จ และความอยู่รอด และการปรับขบวนทัศน์พัฒนาสหกรณ์การเกษตร

ปี1995-12
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา, กนก คติการ, พีรรัตน์ อังกุรรัต