เสวนาสาธารณะ: “คิดใหม่ประชานิยม: จากรัฐบาลทักษิณถึงยิ่งลักษณ์ เราเรียนรู้อะไรบ้าง”

วันที่2013-06-16
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) เชิญสังคมไทยทบทวนชวนคิดเรื่อง ‘ประชานิยม’ ในเศรษฐกิจการเมืองไทย กับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เกษียร เตชะพีระ อัมมาร สยามวาลา และ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ในงานเสวนาสาธารณะ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ หัวข้อ “คิดใหม่ประชานิยม: จากรัฐบาลทักษิณถึงยิ่่งลักษณ์ เราเรียนรู้อะไรบ้าง” ดำเนินรายการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ร่วมตอบคำถามว่า 12 ปีผ่านไป นับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยในปี 2544 จนถึงปัจจุบันนั้น

– นโยบายประชานิยมในเศรษฐกิจการเมืองไทยมีพัฒนาการอย่างไร และมี ‘ที่ทาง’ ที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทยอย่างไร
– นโยบายประชานิยมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยอย่างไร
– สังคมไทยและนักวิชาการไทยได้เรียนรู้บทเรียนหรือได้ ‘คิดใหม่’ เรื่องนโยบาย ‘ประชานิยม’ หรือไม่ อย่างไร
– เศรษฐกิจการเมืองไทยจะจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายประชานิยม นโยบายสวัสดิการสังคม และความรับผิดชอบทางการคลัง ผ่านระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย อย่างเหมาะสมลงตัวอย่างไร

…….

Marc Saxer ผู้อำนวยการ FES ประเทศไทย นำเสนอเส้นทางของ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ เพื่อเปิดประเด็นให้สังคมไทยร่วมกันถกเถียงและออกแบบ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ ของตนต่อไป

เทปบันทึกภาพงานเสวนาสาธารณะ “คิดใหม่ประชานิยม: จากรัฐบาลทักษิณถึงยิ่งลักษณ์ เราเรียนรู้อะไรบ้าง” ฉบับสมบูรณ์