การใช้สิทธิประโยชน์ของ FTA กับอุตสาหกรรมไทย เตรียมพร้อมก้าวไกลสู่ AEC กับ ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล

วันที่2013-06-05
รายการเวทีความคิด