คม ชัด ลึก: ทางเลือก ทางรอด…จำนำข้าว? กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2013-06-18
รายการคม ชัด ลึก

ออกอากาศ วันที่ 18 มิถุนายน 2556