สถานีทีดีอาร์ไอ: วิเคราะห์นโยบายจำนำข้าว กับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2013-06-26
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

สถานีทีดีอาร์ไอ: วิเคราะห์นโยบายจำนำข้าว กับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง หมายเหตุ ถ่ายทำก่อนการปรับลดราคารับจำนำข้าว