เถียงให้รู้เรื่อง: ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหนดี? กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

วันที่2013-06-22
รายการเถียงให้รู้เรื่อง

รายการเถียงให้รู้เรื่อง ไทยพีบีเอส ออกอากาศ วันที่ 22 มิถุนายน 2556 ตอน “ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหนดี?”

ผู้ดำเนินรายการ: คุณจอม เพชรประดับ
คู่ถกเถียง: นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ประธานสมาพันธ์นักเรียนไทย เพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย และ น.ส.พัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร
ผู้เชี่ยวชาญ: รศ.สมพงษ์ จิตระดับ และ รศ.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์