คิดยกกำลังสอง: ประชากรสูงอายุในอาเซียน

วันที่2013-06-09
รายการคิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS

“คนไทยมีจำนวนน้อยลง แต่คนแก่มีมากขึ้น เราต้องเตรียมตัวอย่างไร”  ร่วมหาคำตอบกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการที่นี่ ThaiPBS ช่วงคิดยกกำลังสอง

ติดตาม Factsheet 15 สำหรับ Infographic เรื่องนี้ที่ https://tdri.or.th/tdri-insight/tdri-factsheet-15/