คิดยกกำลังสอง: 3G ไทยถูกลงจริงหรือ?

วันที่2013-06-21
รายการคิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS

“ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการคลื่นความถี่ 3G พร้อมด้วยเงื่อนไขว่าต้องลดค่าบริการ 15% แล้วแต่ละค่ายมือถือทำได้หรือไม่ กสทช.จะต้องมีมาตรการดูแลผู้บริโภคอย่างไร”  ร่วมหาคำตอบกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการที่นี่ ThaiPBS ช่วงคิดยกกำลังสอง