คิดยกกำลังสอง: ความขัดแย้งในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

วันที่2013-06-14
รายการคิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS

RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9