สถานีทีดีอาร์ไอ: แนวทางใหม่ในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ กับ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

วันที่2013-07-27
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

พื้นที่อนุรักษ์ของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการทั้ง การบุกรุกพื้นที่ป่า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธ์พืช อีกทั้งข้อจำกัดของเงินสนับสนุนในการบริหารจัดการจากทางภาครัฐ วันนี้สถานีทีดีอาร์ไอจะมาเจาะลึกกันกันว่าการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์โดยเฉพาะด้านการเงินของไทยนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ นักวิจัยอาวุโสของทีดีอาร์ไอ