เสวนาสาธารณะ: คิดใหม่การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอล

วันที่2013-07-16
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

การเสวนาสาธารณะเรื่อง “คิดใหม่การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอล” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา ที่นี่