เสวนาสาธารณะ: คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย

วันที่2013-07-08
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

การเสวนาสาธารณะเรื่อง “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย”จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา ที่นี่