Intelligence : ตั้งหลักทบทวนจำนำข้าว กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2013-07-06
รายการIntelligence

มรสุมการเมืองเรื่องจำนำข้าวดูเหมือนคลี่คลายไปบ้างหลังปรับคณะรัฐมนตรี และมีมติคืนราคาจำนำข้าว 15,000 บาทจนหมดฤดูกาล หลังจากนั้นจะกำหนดราคาใหม่อิงตลาดโลก แต่ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่จะทบทวนนโยบายช่วยเหลือชาวนาด้วยวิธีอื่น

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ยืนยันว่านักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำนำข้าวไม่ใช่พวกจ้องล้มรัฐบาลเสมอไป เพราะแม้แต่ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ก็ยังเตือนว่ารัฐบาลจะพังเพราะจำนำข้าว

ทั้งนี้ นโยบายจำนำข้าวทำให้ชาวนาได้ประโยชน์มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ได้เพียง 17% ดังที่นักวิชาการบางส่วนอ้าง แต่ปัญหาคือผู้คิดนโยบายคิดฝันว่าถ้าประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกรายสำคัญกักตุนข้าวไว้แล้วราคาข้าวในตลาดโลกจะสูงขึ้น ซึ่งไม่เป็นจริง จึงทำให้ขาดทุนสูงเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับการระบายข้าวแบบลับ ใช้ผู้ส่งออกเพียงบางราย จึงถูกวิจารณ์ว่าไม่โปร่งใส

ทั้งนโยบายจำนำข้าว และประกันราคาข้าวของ ปชป. ที่ต่างก็ให้ราคาสูงกว่าตลาดโลก ทำให้เกิดความเสียหายเช่นกัน เรื่องที่รัฐควรให้ความช่วยเหลือชาวนามากกว่าคือการประกันความเสี่ยง ว่าจะชดเชยให้หากขายได้ราคาต่ำกว่าประมาณการ และหาทางช่วยให้เกษตรกรเปลี่ยนไปสู่อาชีพอื่น