คม ชัด ลึก: TDRI แนะเครื่องมือสื่อสารป้องกัน รับมือภัยพิบัติ กับ กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

วันที่2013-08-13
รายการคม ชัด ลึก

ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันที่ 13 สิงหาคม 2556

ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่ 13 สิงหาคม 2556