สำนักข่าวไทย: ประชาชนสับสนโปรโมชั่น 3จี

วันที่2013-08-16
รายการรายงานพิเศษ สำนักข่าวไทย อสมท.

แม้ กสทช. ยืนยันว่าผู้ให้บริการเกือบทุกรายลดค่าบริการ 3G ลงร้อยละ 15 แล้ว แต่มีบางแพ็กเกจที่ยังไม่ลดค่าบริการ และความซับซ้อนของโปรโมชั่นทำให้ประชาชนสับสน

ออกอากาศ วันที่ 16 สิงหาคม 2556