คิดใหม่อนาคตข้าวไทย

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2013-08-16
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะ:

1. คุณชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  Icon_PDF

2. ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ Icon_PDF

3. ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร ทีดีอาร์ไอ Icon_PDF