‘ทีดีอาร์ไอ’ แฉยับ พิรุธจำนำข้าว 8 ปม อัดรัฐ เจตนาปกปิดขายข้าว

ปี2013-07-24
'ทีดีอาร์ไอ' แฉยับ พิรุธ จำนำข้าว 8 ปม อัด รัฐบาลมีเจตนา ปดปิดการขายข้าว ชี้ ผิดก.ม.ข้อมูลข่าวสาร...
‘ทีดีอาร์ไอ’ แฉยับ พิรุธ จำนำข้าว 8 ปม อัด รัฐบาลมีเจตนา ปดปิดการขายข้าว ชี้ ผิดก.ม.ข้อมูลข่าวสาร…

วันที่ 24 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ที่มีนายบุญชัย โชควัฒนา ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาล

โดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล ซึ่งนายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้แจงว่า การระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวนั้น จากการวิจัยของ ทีดีอาร์ไอ พบความผิดปกติและมีหลักฐาน 8 ประเด็น คือ 1.ในรายงานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งมีการปิดบัญชีครั้งล่าสุดไป เมื่อวันที่ 31 ม.ค.56 มีข้าวสารไม่ลงบัญชีจำนวน 2.9 ล้านตัน สอดคล้องกับการประมาณการของ ทีดีอาร์ไอ

2.มีการจำนำทั้งข้าวสารและข้าวเปลือก โดยนำข้าวมานึ่ง ก่อนที่จะนำไปสีเพื่อที่จะให้ยางในข้าวมีความเหนียว และมีราคาสูงขึ้น 3.มีการนำข้าวคุณภาพดีไปขายและลักลอบนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคุณภาพต่ำกว่าจำนวน 9 แสนตัน มาใส่ไว้ในโกดังแทน 4.จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ส่งออกไม่พบมีการขายข้าวแบบจีทูจี จำนวน 1.46 ล้านตัน โดยมีการทำสัญญากับต่างประเทศจำนวน 6 ประเทศ และไทยขายข้าวเพียง 8.8 แสนตันเท่านั้น จึงมีคำถามว่า แล้วส่วนที่เหลือหายไปไหน

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า 5.กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้เกิดการขาดทุน แต่ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียด และพบว่า การขายข้าวในฤดูนาปรังที่ขายข้าวต่ำกว่าราคาท้องตลาดถึง 53% นั้น ขายข้าวให้พ่อค้าเพื่อกินส่วนต่างอีกด้วย 6.ขายข้าวถุงราคาถูกในโครงการร้านถูกใจรัฐบาล ไม่ได้ตรวจสอบเอกชนที่ดำเนินการว่า เป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่ 7.ขายข้าวใหม่ในราคาข้าวเก่า โดยการสลับบัญชีข้าวในโกดัง และ 8.มีรายงานว่า มีบริษัทเอกชนซึ่งมีต่างชาติมาลงทุนส่งออกข้าวไทย ชนะการประมูลขายข้าวให้อิรัก 6 ครั้ง จำนวน 3 แสนตัน

โดยประมูลชนะบริษัทของไทย น่าตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดบริษัทดังกล่าวจึงขายข้าวได้ในราคาถูกกว่าบริษัทของไทย ทั้งนี้ การตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาดูแลเรื่องจำนำข้าวนั้น ไม่มีผู้ชำนาญการเรื่องข้าว ซึ่งเห็นว่าเป็นการบริการจัดการที่ขาดอำนาจ

อีกทั้งในคณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) ก็ไม่มีตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ทั้งที่เป็นเจ้าของเงินกู้แต่กลับไม่รายงานการประชุมเลย

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลปิดบังข้อมูลการจำนำข้าว ซึ่งผิดกฎหมายการให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ รวมทั้งไม่ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้ชัดเจน จึงทำให้สังคมตรวจสอบความถูกต้องไม่ได้ ดังนั้นมองว่า รัฐบาลมีเจตนาวางระบบการบริหารจัดการอนุมัติ และระบบข้อมูลแบบ แยกส่วน ขาดการรวมศูนย์ข้อมูล ไม่มีใครมองเห็นภาพรวม และแนะแนวต่างๆ ของการบริหาร


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ในชื่อ ‘ทีดีอาร์ไอ’แฉยับ พิรุธจำนำข้าว 8 ปม อัดรัฐ เจตนาปกปิดขายข้าว