คิดยกกำลังสอง: เมื่อธุรกิจไทย แห่กันไปลงทุนในอาเซียน

วันที่2013-08-30
รายการคิดยกกำลังสอง

นักลงทุนไทยเริ่มตื่นตัวในการลงทุนในประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากปี 2551 นักลงทุนไทยมีการลงทุนในอาเซียนมากกว่านักลงทุนอาเซียนมาลงทุนในไทย
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนในอาเซียน อะไรคืออุปสรรคที่สำคัญนี้ หาคำตอบร่วมกันในรายการที่นี่ ThaiPBS ช่วงคิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์