สถานีทีดีอาร์ไอ: เราจะแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำได้อย่างไร

วันที่2013-08-26
รายการtdri

บทเรียนที่สำคัญจากมหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา คือ หลายหน่วยงานใช้วิธี “ผลักปัญหา” มากกว่า “การแก้ปัญหา”  ซึ่งทำให้ปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมายิ่งทวีความเสียหายที่วิกฤติยิ่งขึ้น โดยปัญหาหลักสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข คือ ปัญหาเชิงโครงสร้าง องค์กร และกฎระเบียบ

รายการสถานีทีดีอาร์ไอตอน “เราจะแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำได้อย่างไร” กับ ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ จะชวนทุกท่านพบกับทิศทางของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องน้ำท่วมที่เราสามารถป้องกันได้