คมชัดลึก: ร่างซิมดับ…รวบสิทธิดับ?

วันที่2013-09-06
รายการคมชัดลึก

ผู้ร่วมรายการ ประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการกสทช., เจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารสภาทนายความ, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย